„Sprzedam udziały w spółce z o.o.” – takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się na portalach internetowych. Perspektywa wejścia do już funkcjonującej spółki bywa bardzo atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Warto jednak pamiętać, że obrót udziałami ograniczony jest zarówno przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i wewnętrzne regulacje.

W jakiej formie następuje zbycie udziałów?

Najczęstszą formą zbycia udziałów jest umowa sprzedaży, ale nie jest to jedyne rozwiązanie. Obrót udziałami możliwy jest także na przykład na skutek darowizny. Niezależnie od wybranego rozwiązania należy pamiętać o tym, że zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Najważniejsza jest wycena

Przed wrzuceniem ogłoszenia „sprzedam udziały” najważniejsze jest dokonanie ich prawidłowej wyceny – dzięki temu uda się uniknąć niepotrzebnego stresu i uzyskać możliwe najlepszą cenę od potencjalnego nabywcy. O tym, jak skutecznie wycenić udziały, przeczytać można w artykule Wycena spółki – podstawa do ustalenia strategii w sporze ze wspólnikiem.

Mając wiedzę na temat wartości swoich udziałów wspólnik mniejszościowy może podjąć kolejne kroki zmierzające do sprzedaży udziałów. Przede wszystkim na podstawie wyceny udziałowiec może ocenić, czy spółka lub pozostali wspólnicy będą w stanie wykupić w danym czasie jego udziały.

Ograniczenia zbycia udziałów

Umowa spółki często wprowadza ograniczenia dotyczące możliwości zbycia udziałów. Powszechne są zapisy, na mocy których pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu, albo które wprowadzają obowiązek uzyskania zgody wszystkich pozostałych wspólników na rozporządzenie udziałami. W związku z tym niezwykle ważne jest, by przed rozpoczęciem procedury sprzedaży dokładnie przeanalizować treść umowy spółki pod kątem potencjalnych ograniczeń.

Właściwe przygotowanie do procesu sprzedaży udziałów, obejmujące między innymi rzetelną wycenę i analizę ograniczeń, pozwoli maksymalnie skrócić proces potrzebny na rozporządzenie swoimi udziałami.

Jeżeli zastanawiasz się nad sprzedażą udziałów w spółce z o. o. i chcesz wiedzieć co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów zapoznaj się z naszym artykułem na portalu spolkazoo.net Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. – co warto w niej uregulować?

Dodatkowo, aby wiedzieć jak dopełnić formalności związanych z transakcją, zobacz artykuł na portalu spolkazoo.net Sprawdź jak zgłosić sprzedaż udziałów, powołanie prokurenta lub członka organu w sp. z o.o. przez PRS

Natalia Chruścicka